Ford

Công ty Ford Motor là nhà xản suất xe ôtô lớn hàng thứ 5 trên thế giới theo số lượng xe bán ra toàn cầu, theo sau Toyota, General Motors, Volkswagen và Hyundai-Kia
Categories
Không tìm thấy kết quả nào click vào đây để trở lại trang tìm kiếm.