Video clips: thử nghiệm tai nạn xe

07:04 - 31.12.2014
Xe mới thử nghiệm va chạm là rất quan trọng để đo lường độ an toàn dành cho người lái trong trường hợp xảy ra tai nạn. Các thử nghiệm thực tế : xe được kéo xuống một đường băng bên trong cơ sở thử nghiệm trước khi chúng lao vào một bức tường.

Chúng ta giả định chuẩn bị thử nghiệm bao gồm đóng đai trong một người giả, cài đặt các thiết bị thu thập dữ liệuTin mới cập nhật